OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

(POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES)

 

Internetowa Galeria Sztuki Almat Art: www.almatart.pl jest prowadzony przez firmę Almat Art Sp. z o.o., przy ul. 1-go Maja 4, 40-284 Katowice, Polska; zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000704587; NIP: 954 278 46 46, REGON: 368785510. Almat Art Sp. z o.o. przykłada wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

A. PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Zalicza się do nich na przykład Państwa imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty i e-mail.

B. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Almat Art Sp. z o.o. gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w opisanym niżej zakresie.

I. KONTO ALMAT ART

Na stronie internetowej mają Państwo możliwość założenia osobistego konta. Na koncie mogą Państwo zapisać swoje osobiste dane i dzięki temu wygodnie dokonywać zakupów. Utworzenie konta jest zawsze dobrowolne, ale konieczne do korzystania ze strony internetowej w pełnym zakresie.

Do utworzenia Państwa osobistego konta potrzebny jest – w zależności od tego, przez jaki kanał dokonują Państwo logowania – Państwa adres e-mail i dowolnie wybrane hasło oraz ewentualnie dodatkowo zwrot grzecznościowy oraz imię i nazwisko (zwane dalej łącznie „danymi konta”). Podany przez Państwa adres e-mail służy jednocześnie jako identyfikator dostępu do konta. Po skutecznej rejestracji otrzymają Państwo automatycznie potwierdzenie na adres e-mail. W prywatnym dziale własnego konta mogą Państwo w każdej chwili aktualizować swoje dane.

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, dzięki funkcji „nie wylogowuj mnie“ tzw. trwałe pliki cookie (por. B.VII) są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym, które służą temu, aby przy następnej wizycie w naszym serwisie internetowym ponowne logowanie nie było konieczne. Ta funkcja nie jest i nie będzie dla Państwa dostępna, jeżeli w ustawieniach przeglądarki internetowej dezaktywowali Państwo zapisywanie takich plików cookie.

II. REALIZACJA ZAKUPU I INFORMACJA O WYPŁACALNOŚCI

Do realizacji Państwa zamówienia Almat Art potrzebny jest zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane te należy podać w trakcie procesu składania zamówienia, o ile nie zostały już zapisane na Państwa koncie (por. B.I). Opcjonalnie obok adresu do faktury można podać inny adres dostawy.

Po wybraniu dostawcy usług płatniczych zostaną Państwo zapytani o dane wymagane do skorzystania z danego dostawcy usług płatniczych. Niniejsze informacje płatnicze zostaną przekazane bezpośrednio do danego dostawcy usług płatniczych i nie będą przez nas zapisywane.

Podany przez Państwa adres do rachunku i faktury (ewent. inny) adres dostawy zapisujemy na Państwa koncie użytkownika, aby nie musieli ich Państwo ponownie podawać przy kolejnych zakupach. Mogą Państwo zmieniać ww. dane w każdej chwili.

III. FORMULARZ KONTAKTOWY

Przez formularz kontaktowy udostępniony w serwisie internetowym mogą Państwo bezpośrednio skontaktować się z Almat Art. Almat Art gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje przekazane przez Państwa w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu opracowania Państwa sprawy.

IV. NEWSLETTER ALMAT ART

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, Almat Art będzie wykorzystywał adres e-mail podany przez Państwa w trakcie zakładania konta członkowskiego do przesyłania Państwu drogą mailową informacji na temat aktualnych ofert w Almat Art. Almat Art może przy tym indywidualizować treść newsletterów w taki sposób, aby zawierały zwłaszcza takie informacje, które Almat Art uzna za szczególnie interesujące dla Państwa. Do takiej indywidualizacji informacji Almat Art uwzględnia historię Państwa zakupów, czyli to, jakie produkty kupili Państwo w przeszłości oraz jakie produkty oglądali Państwo w przeszłości w serwisie internetowym i wrzucili do koszyka zakupów.

W dziale prywatnym danych konta członkowskiego mogą Państwo zarządzać ustawieniami newslettera Almat Art. Mogą Państwo również całkowicie zrezygnować z otrzymywania newsletterów.

V. ANGAŻOWANIE DOSTAWCÓW USŁUG LOGISTYCZNYCH

W celu przesyłania Państwa zamówień Almat Art udostępnia Państwa dane osobowe dostawcom usług logistycznych, którzy przetwarzają niniejsze dane na zlecenie Almat Art w celu wykonania umowy, przestrzegając wymaganych środków bezpieczeństwa.

VI. PLIKI COOKIE

Almat Art używa w serwisie internetowym tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczane są w schowku Państwa przeglądarki internetowej, aby umożliwić jej ponowne rozpoznanie i jeszcze aktywniej organizować Państwa odwiedziny w naszym serwisie.

Stosujemy przy tym tzw. pliki cookie sesji oraz trwałe pliki cookie. Plik cookie sesji tracą ważność automatycznie wraz z opuszczeniem serwisu internetowego. Trwałe pliki cookie pozostają przez dłuższy czas na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam zapisywanie zawartości Państwa koszyka oraz korzystanie z opisanych w dalszej części narzędzi do analizy i indywidualizacji grupy docelowej (targeting).

Oczywiście mogą Państwo także odwiedzać nasz serwis internetowy bez umieszczania plików cookie w Państwa przeglądarce. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie w ustawieniach Państwa przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia funkcji i przyjazności dla użytkownika naszego serwisu.

zapobiec gromadzeniu danych przez plik cookie umieszczony przez Google, znajdą Państwo pod następującym linkiem:http://services.google.com/sitestats/pl.html

C. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU ZABEZPIECZENIA UPRAWNIONYCH INTERESÓW

Jeżeli założyli Państwo konto członkowskie, są Państwo aktywni na stronie www.almatart.pl i dokonują na niej zakupów, opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych, w szczególności Państwa danych konta członkowskiego, odwiedzin strony internetowej i historii zakupów, także ze względu na wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych. Przetwarzanie Państwa danych konta członkowskiego jest w takim przypadku nie tylko konieczne, aby rzetelnie zrealizować Państwa zakupy, lecz także aby odpowiadać na Państwa pytania. Przetwarzamy Państwa odwiedziny na stronie internetowej oraz historię zakupów, aby móc zaoferować Państwu – ewentualnie także w formie reklamy bezpośredniej – oferty i usługi dostosowane do Państwa potrzeb.

D. ODWOŁANIE ZGODY

Wydane zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo bezpłatnie odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, pisząc w szczególności na adres: kontakt@almatart.pl lub wysyłając pisemną informację na: Almat Art Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 4, 40-284 Katowice, Polska.

E. SPRZECIW

Jeżeli Almat Art przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie dopuszczalnym przez prawo w celu zabezpieczenia uprawnionych interesów, na przykład, wykorzystując dane do reklamy bezpośredniej, aby był w stanie zarządzać danymi członków i sporządzać analizy dotyczące Państwa korzystania z www.almatart.pl (np. odwiedzanie strony internetowej, historia zakupów) przy czym następuje to wyłącznie po udzieleniu przez Państwa zgody na takie udostępnienie danych, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec tej formy przetwarzania danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres  kontakt@almatart.pl.

F. INFORMACJA I KOREKTA DANYCH

Przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji na temat zapisanych danych dotyczących Państwa osoby.

Ponadto mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania. Mogą Państwo również żądać od nas niezwłocznej korekty dotyczących Państwa, niepoprawnych danych osobowych, do czego zalicza się także uzupełnianie niekompletnych danych.

W razie dalszych pytań dotyczących ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych jesteśmy dyspozycji. Almat Art jest dla Państwa dostępny pod adresem e-mail: kontakt@almatart.pl Oczywiście mogą się Państwo z nami także kontaktować przy użyciu danych kontaktowych podanych w zakładce.


Stan: Luty 2018

Almat Art Sp. z o.o.